2410551166 6955966098 Ηρ. Πολυτεχνείου 170, Λάρισα info@pekopoulosenergy.gr
hero image

Ηρ. Πολυτεχνείου 170, Λάρισα, Λάρισας Τ.Κ.: 41221

Τηλέφωνο: 2410551166

Κινητό: 6955966098

E-mail: info@pekopoulosenergy.gr

Υπεύθυνος: ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κατηγορία: ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Επισκεψιμότητα: 9768

Ιστοσελίδα: http://www.pekopoulosenergy.gr