2410551166 6955966098 Ηρ. Πολυτεχνείου 170, Λάρισα info@pekopoulosenergy.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Κάνετε click εδώ για να ανοίξει το αρχείο.

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάνετε click εδώ για να ανοίξει το αρχείο.

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κάνετε click εδώ για να ανοίξει το αρχείο.

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κάνετε click εδώ για να ανοίξει το αρχείο.

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2022

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2022

Κάνετε click εδώ για να ανοίξει το αρχείο.

ΑΝΟΙΓΜΑ